Thursday, October 7, 2010

berjabat tangan


"Tidaklah dua orang Muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni (dosa dosa) mereka berdua sebelum mereka berpisah" (HR Abu Dawud No 5212, at-Tarmidzi No 2727, Ibnu Majah No 3707)

No comments:

Post a Comment